Publicaties

In juni 2009 verscheen mijn boek ‘INKOOP een nieuw paradigma’ bij SDU Uitgevers. Dit boek werd bekroond met de titel Managementboek van het Jaar 2010. Uit het juryrapport:

Een even gedegen als kritische analyse van een bedrijfsfunctie die de afgelopen jaren weliswaar de gang van backroom naar boardroom heeft weten te maken, maar die daar aangekomen nog steeds niet als serieuze gesprekspartner wordt gezien. Om zijn volledige potentieel te benutten, moet inkoop meer zijn dan een middel om kosten te besparen. Inkoop moet zich ontwikkelen tot een business partner, aldus de auteur van dit stevig ingezette boek.

Onze keuze is ingegeven door de relatieve nieuwheid van het thema, de originaliteit en gedegenheid waarmee de auteur het onderwerp heeft uitgewerkt, alsmede de duurzaamheid en praktische waarde van de oplossingen die worden gepropageerd. De auteur kan bogen op een jarenlange ervaring in het veld en heeft dit naar oordeel van de jury weten te vertalen in een aantal even vernieuwende als praktisch toepasbare aanbevelingen. De jury is zich bewust van het specialistische karakter van de thematiek maar heeft uiteindelijk besloten dat dit de nominatie van managementboek van het jaar niet in de weg mag staan.

Integendeel, juist vanwege het pleidooi om het specialisme een meer bedrijfsgenerieke invulling te geven, kondig ik met gepaste trots als managementboek van het jaar 2010 aan: het boek ‘Inkoop’ van Gerco Rietveld.

Naar Managementboek van het Jaar.

Random Quote

“In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk wel.”
Lawrence Peter Berra

´INKOOP een nieuw paradigma´ bestellen

Dit boek bestellen kan hier.