Over Gerco

In een loopbaan van inmiddels ruim 35 jaar heb ik een brede ervaring opgedaan met tal van disciplines en organisaties. Nadat ik aanvankelijk twaalf jaar diverse bancaire functies bekleedde bij de toenmalige NMB Bank, gaf ik acht jaar lang leiding aan het Concern Inkoopbedrijf van ING Groep. Dat leverde me de reputatie op als één van de grondleggers van de facilitaire inkoop. Wat daaraan ongetwijfeld heeft bijgedragen, was mijn eerste boek, Facilitair Inkoopmanagement’.

Begin 1995 richtte ik samen met twee vakgenoten Compendium op. In zeven jaar tijd groeide Compendium uit tot meer dan honderd consultants. Begin deze eeuw typeerde één van de concurrenten Compendium als ‘één van de grootste kennis- en ervaringscentra voor zo ongeveer alle inkoop- en supply chain-vraagstukken in Europa’. Tot de cliënten van Compendium behoorden dan ook talrijke multinationals in de meeste West-Europese landen en in een grote variëteit aan bedrijfstakken.

In 2002 trok ik mij terug als CEO van Compendium, onder meer om eens echt tijd te hebben voor onderzoek. Ik ontwikkelde een sterke interesse in strategische vraagstukken langs de waardeketen.
In 2009 verscheen mijn tweede boek, ‘INKOOP een nieuw paradigma’.

Sinds juni 2010 ben ik onder eigen naam als zelfstandig strategist actief voor een grote verscheidenheid aan organisaties, zowel privaat als publiek. In het verlengde hiervan schreef ik recent het boek ‘Wat bezielt mijn klant!? – Ondernemen in onzekere tijden’ (ISBN 978 94 6220 004 3).

Kernkwaliteiten

Ondernemer
Visionair
Systeemdenker
Pragmaticus

Hoogwaardig en kleinschalig kenmerken mijn aanpak.

Een overzicht van mijn cliënten vindt u hier.