Duurzaam inkopen onder vuur

Inkoop is deze week voorpaginanieuws. Maar wel vanuit een kritische invalshoek. VVD en PVV zijn het roerend met elkaar eens: “Dit inkoopbeleid is failliet”, verwijzend naar de criteria voor duurzaam inkopen die overheden hanteren. De criteria zijn niet echt duurzaam, het leidt tot enorme administratieve lasten bij het bedrijfsleven en duurzaam inkopen maakt alles duurder. Dat zijn de drie stevige kritiekpunten.

En dat in dezelfde week waarin CPOs van 17 publieke en private organisaties een manifest publiceren voor maatschappelijk verantwoord inkopen.

Een dilemma. Komen er nu voor- en tegenstanders van duurzaam inkopen? Het beleid zal niet ter discussie staan (hoop ik). Maar voeren we het beleid wel goed uit? Of is dit een typisch voorbeeld van een ´rakeling´, we nemen wel actie maar missen het doel. Wie opent de discussie?

Laat een bericht achter

Random Quote

“In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk wel.”
Lawrence Peter Berra
8 July, 2012 | Opmerkwaardig
De directeur van het Amsterdamse GVB mag en wil geen grote investeringen meer goedkeuren zonder dat zijn hoofd inkoop hiermee instemt (Telegraaf, 7.7.2012). » Lees meer »
13 April, 2012 | Inkoopsamenwerking in de zorg
KPMG Plexus bracht recent het rapport uit ‘Wie doet het met wie in de zorg?’. Ziekenhuizen kunnen uiteraard op talrijke terreinen samenwerken, dus ook op inkoopgebied. 22% van » Lees meer »