Strategische uitlijning

Strategische uitlijning maakt uw business doelgericht

De meeste organisaties zijn zich er – al dan niet stilletjes – van bewust dat hun executiekracht zwak is. Kenmerkend is dat deze organisaties veel te veel doelstellingen benoemd hebben en veel activiteiten plannen waarvan niemand kan uitleggen of en hoe ze bijdragen aan het strategische doel. Bovendien is sprake van een top-down geformuleerde business strategie, terwijl alle organisatieonderdelen bottom-up hun functionele strategieën (meestal in de vorm van jaarplannen) opstellen. De zwakke executiekracht komt niet voort uit een gebrek aan daadkracht en werklust, maar veeleer door onvoldoende strategische uitlijning en onvoldoende focus.

Het principe van strategische uitlijning heb ik in detail uitgewerkt voor de inkoopfunctie. Onderstaand schema beschrijft het functiebouwwerk van inkoop (klik op het schema voor een vergrote weergave).

De backbone in dit schema borgt dat de leveranciersprestaties aansluiten op de business doelstellingen. Waarmee de inkoopfunctie strategisch uitgelijnd is. Ik verwijs naar mijn boek ‘INKOOP een nieuw paradigma’ voor meer detailinformatie.
Het moge duidelijk zijn dat strategische uitlijning niet alleen voor inkoop belangrijk is, maar voor elke functie. Als voorbeeld zou op IT-gebied de volgende backbone goed moeten functioneren:

Strategische doelstellingen → producten → processen → informatie → IT-oplossingen.

Strategische uitlijning is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat wat de organisatie in al haar onderdelen doet gericht wordt op de realisatie van wat de organisatie wil bereiken. Heeft uw organisatie behoefte aan een beter toekomstperspectief? Laten we eens kennismaken en vrijblijvend verkennen of ik iets voor u kan betekenen.