Business strategie

Strategievorming is een kunst

Het ontwikkelen van een werkzame business strategie is een kunst die maar weinigen beheersen. Het is echt opvallend dat veel organisaties niet veel verder komen dan het formuleren van strategische intenties. Hun strategieplannen kenmerken zich enerzijds door (veel te veel) doelstellingen zonder dat helder is hoe die gerealiseerd gaan worden en anderzijds door tal van activiteiten zonder dat duidelijk is waarom die gekozen zijn en wat die moeten opleveren.

Tot voor kort was dat allemaal niet zo´n probleem. Kennelijk boden veel markten voldoende ruimte en bescherming om organisaties te laten bestaan. Ondanks het onvermogen bij tal van organisaties op het gebied van strategievorming en –executie.
Maar de tijden zijn veranderd. Het bestaansrecht van veel organisaties komt onder druk te staan. Dat vereist dat we alsnog bedreven worden in strategievorming en –executie. Het klinkt hard, maar we kunnen onszelf in het huidige economische klimaat simpelweg niet meer veroorloven om geen werkzame strategie te hebben. Het doel dat we nastreven en de koers die we daarvoor moeten volgen zijn van vitaal belang voor elke organisatie die ook in de toekomst nog wil bestaan en succesvol wil zijn.

Gebaande paden leveren geen briljante strategie op

Strategievorming bij veel organisaties gaat langs gebaande paden. Maar gebaande paden leveren geen werkzame strategie op. Zo wordt benchmarking vaak als input gebruikt voor het proces van strategievorming. Maar benchmarking leidt niet tot een nieuwe strategie maar tot het kopiëren van de strategie van anderen (zie dit filmpje van Tom Peters).
Ook zijn er veel strategen, auteurs en consultants die strategievorming nadrukkelijk neerzetten als een proces. Natuurlijk is strategievorming een proces, maar door er een georganiseerd proces van te maken slaat u een gebaand pad in en dat levert dus geen nieuwe strategie op.

Kies een ongebaand pad

Een werkzame strategie komt per definitie voort uit een ongebaand pad. Dat pad ontvouwt zich, of door een heel grondig begrip van wat (klanten van de) klanten nodig hebben of door een ijzersterke visie. Enkele ingrediënten zijn een absolute must om van een geweldige kans of visie een sterke strategie te maken:

  • Kristalheldere beschrijving van wat we willen bereiken (waar mogelijk in termen van: hoe wordt het leven van de – individuele – consument hier beter van?).
  • Een sterke focus op dat doel (en dat vergt keuzes maken, iets wat voor velen lastig blijkt).
  • Een goed zicht en adequaat antwoord op in- en externe risico’s.
  • Het uitwerken van de strategie in de vorm van evidente oorzaak-gevolg relaties.

Lees verder.