Wie houdt wie voor de gek?

In juli van dit jaar las ik een artikel waar ik stil van werd. ‘Relations between purchasing departments and the majority of their stakeholders are in good health…‘. Wow, dat is echt indrukwekkend. Ik leefde in de heilige veronderstelling dat er op dit gebied nog een wereld te winnen was. Gelukkig was ik slechts even van mijn stuk, want de conclusie vervolgde: ‘… according to 96 per cent of buyers‘ (bron: Adam Leach, Supply Management, 4-7-2011). Inkoop is weer erg tevreden met zichzelf.
Maar niet voor lang. Hetzelfde Supply Management, sterker nog dezelfde auteur, publiceerde op 17-11-2011: ‘Procurement could use some PR‘. Aanleiding was de conclusie uit een nog te publiceren KPMG-onderzoek dat er nog maar weinig organisaties te vinden zijn waar inkoop als leidend of excellent wordt beschouwd.
Op dit moment bereid ik met enkele andere initiatiefnemers in Nederland een onderzoek voor naar wat het beeld is van business executives over inkoop. Ben benieuwd…

1 Reactie op Wie houdt wie voor de gek?

  1. Thursday, 15 December, 2011 om 11:44 | Link |

    Wat mij blijvend verbaast is dat bedrijven zo weinig bezig zijn met de werkelijke vertaling van hun business strategie naar het dagelijks handelen. Veelal bijft de interne organisatie business as usual terwijl de ondersteuning ter realisatie van de bedrijfsstrategie van leveranciers verwacht wordt. Microsoft heeft hier de uitvinding Powerpoint voor bedacht. Leuke modellen en speeltjes, maar de make-buy vraag op basis van gewenste core competenties worden niet gesteld, want ja….dat is lastig en brengt verschillen van inzicht op basis van de Powerpoints werkelijk aan het licht. Het is dan soms niet verwonderlijk dat de tevredenheid over inkoop niet optimaal is. Leveranciers zijn dan ook niet in staat om optimaal te presteren in de eigen keten. Inkoop kan dan ook alleen maar excelleren wanneer deze een evenwichtige alliantie weet te smeden in haar eigen organisatie met haar relevante stakeholders met een gezamenlijke focus……hopenlijk op basis van de bedrijfsstrategie….

Laat een bericht achter

Random Quote

“Dit is een van de beste boeken over inkoop die ik ooit gelezen heb. Ik vind het een aanrader voor iedere collega die vernieuwend en serieus met zijn vak bezig is!”
Jordie van Berkel-Schoonen
8 July, 2012 | Opmerkwaardig
De directeur van het Amsterdamse GVB mag en wil geen grote investeringen meer goedkeuren zonder dat zijn hoofd inkoop hiermee instemt (Telegraaf, 7.7.2012). » Lees meer »
13 April, 2012 | Inkoopsamenwerking in de zorg
KPMG Plexus bracht recent het rapport uit ‘Wie doet het met wie in de zorg?’. Ziekenhuizen kunnen uiteraard op talrijke terreinen samenwerken, dus ook op inkoopgebied. 22% van » Lees meer »