Wachten op betere tijden?

Een fraai voorbeeld van een verkeerde reactie op deze crisistijd. ‘… de werkgevers (in de kinderopvang, red.) wachten nog af. Op een gegeven moment moet de economische crisis toch ophouden?’ (DFT, 28.1.2012).

Op dezelfde pagina meldt Jaap van Duijn in zijn column dat ‘het middelste gezin (evenveel gezinnen zijn rijker als er armer zijn) had op 1 januari 2011 een vermogen van € 29.000…. Begin 2008, voor de kredietcrisis uitbrak, was het nog € 47.000…. Zeker is dat het vermogen van het gemiddelde gezin op 1 januari 2012 weer lager was dan een jaar geleden’.
Uit een onderzoek van ING blijkt dat bijna drie op de tien woningbezitters een hogere hypotheekschuld heeft dan de waarde van hun woning. En ‘Bij ongeveer 5% van de uitstaande hypotheken in Nederland worden momenteel betalingsproblemen geconstateerd’.
Naast deze berichten uit de krant van vandaag horen we de laatste maanden niet anders dan dat onze pensioenen onder druk staan, dat steeds meer mensen hun zorgpremies niet meer kunnen ophoesten, dat we eigenlijk moeten gaan sparen voor de zorgkosten voor als we ouder zijn, dat we moeten aflossen op onze enorme hypotheekschuld….

Dit is geen oproep om somber te worden of een zwartkijker te zijn. Maar we moeten de realiteit wel onder ogen zien. De economie heeft een structureel probleem en dat is koopkrachtverlies. Tot en met 2011 trof dat grosso modo slechts een relatief kleine groep mensen, zij die hun baan verloren. Maar sinds 1 januari levert het leeuwendeel van de bevolking koopkracht in. Het is dan ook meer dan aannemelijk dat we nog maar aan de vooravond staan van een gevoelige daling van de consumentenbestedingen.

Als ondernemer afwachten tot de storm overwaait lijkt mij in ieder geval geen verstandige keuze.

Laat een bericht achter

Random Quote

“Superboek! Ik heb met veel genoegen en soms ook buikpijn het nieuwe boek van Gerco Rietveld gelezen.”
Lisette Loos
8 July, 2012 | Opmerkwaardig
De directeur van het Amsterdamse GVB mag en wil geen grote investeringen meer goedkeuren zonder dat zijn hoofd inkoop hiermee instemt (Telegraaf, 7.7.2012). » Lees meer »
13 April, 2012 | Inkoopsamenwerking in de zorg
KPMG Plexus bracht recent het rapport uit ‘Wie doet het met wie in de zorg?’. Ziekenhuizen kunnen uiteraard op talrijke terreinen samenwerken, dus ook op inkoopgebied. 22% van » Lees meer »