De notendop

De notendop omvat een bondig overzicht van de belangrijkste nieuwe inzichten uit ‘INKOOP een nieuw paradigma’. Onderstaande figuur geeft de paradigma shift weer:

De gangbare inkooppraktijk is dat inkoop door stelselmatig concurrentie te stellen kostenbesparingen – in de vorm van lagere inkoopprijzen – levert aan het bestuur. In het verleden was deze aanpak succesvol. Inkoop speelde zo een belangrijke rol in het efficiënter maken van inkoopmarkten.

Deze succesformule raakt echter uitgewerkt:

  • Er ontstaan vechtrelaties met leveranciers.
  • Inkoop selecteert leveranciers om hun anorexia in plaats van om hun capabilities.
  • Deze aanpak frustreert de relatie met de interne klant, het business management. Zij heeft heel andere behoeften.

Het wordt (hoogste) tijd dat inkoop businessgedreven wordt.

Naast dit nieuwe paradigma bevat mijn boek tal van nieuwe inzichten. Een bondig overzicht daarvan staat in Het nieuwe inkoopparadigma in een notendop.

Random Quote

“Ik herken in Rietveld een helder en strategisch denker, die zowel veel kennis heeft van de literatuur als van de rauwe praktijk van alledag, dus ‘mark his words‘.”
Rudy van Stratum

´INKOOP een nieuw paradigma´ bestellen

Dit boek bestellen kan hier.