Praktische tips (4)

Na het uitkomen van ‘INKOOP een nieuw paradigma’ heb ik in interactie met ‘het veld’ een aantal nieuwe inzichten opgedaan. Het gaat hier vooral om wat een inkoopprofessional nu concreet kan doen om een brug te slaan met de business.
Hopelijk kunt u met deze praktische tips uw voordeel doen. Omdat u meestal maar één kans krijgt van de business manager om uw toegevoegde waarde aan te tonen, is het wel van belang dat uw aanpak in één keer doeltreffend is. Enige begeleiding is dan wellicht de moeite waard; ik coach u daar graag bij.

Categoriemanager is geen inkooprol maar een business rol

Deze tip is niet nieuw, want deze staat al in mijn boek. Alleen ben ik er sinds het uitkomen van mijn boek alleen maar stelliger in gaan geloven: de categoriemanager is geen inkoper maar een (senior) functionaris uit de business, idealiter degene die de eindverantwoordelijkheid draagt over een functiegebied en het budget beheert. Zo is de IT-directeur de logische categoriemanager voor de IT-categorie.
Een bijkomend voordeel is dat op deze wijze een veelvoorkomende weeffout op inkoopgebied kan worden gerepareerd. Doelstellingen voor inkoopbesparingen worden meestal bij inkoop neergelegd, maar dat is eigenlijk onwerkbaar omdat inkoop de budgetten niet beheert. De categoriemanager in de business is wel budgethouder en – vanuit een integrale verantwoordelijkheid – is het eigenlijk niet meer dan logisch dat hij ook verantwoordelijk is voor de inkoopprestatie van zijn functiegebied. Dat geldt dus ook voor de inkoopbesparingsdoelstellingen.

Proces of inhoud?

In veel organisaties – en dat geldt zeker voor de publieke wereld – proberen we tot een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheid te komen: inkoop is procesverantwoordelijk (het hoe) en de klant is verantwoordelijk voor de inhoud (het wat). Die keuze kan, maar dan moeten we ons wel realiseren dat we onszelf in een nadrukkelijk ondersteunende functie plaatsen. Willen we meer, bijvoorbeeld meer impact op de business hebben, dan kan die tweedeling niet. Inkoop wordt pas betekenisvol voor de organisatie als we op de inhoud (het wat) waarde toevoegen.

4 generaties contractmanagement

Tijdens 3e Nationale Contractmanagement Conferentie heb ik 4 generaties contractmanagement geïntroduceerd. Tot de 1e generatie contractmanagers behoren zij die hun werkzaamheden beginnen bij het getekende contract. Zij signaleren en rapporteren over afwijkingen ten opzichte van de contractuele afspraken. De 2e generatie contractmanager signaleert en rapporteert eveneens, maar hij is al betrokken in de fase van contractvorming en zorgt ervoor dat het contract manageable is. De 3e generatie contractmanager signaleert de afwijkingen niet alleen maar lost ze ook op. En de 4e generatie contractmanager is te zien als de (business) eigenaar van het contract.
Het maken van onderscheid tussen deze generaties creëert een groeipad en biedt ook een handvat om vragen te beantwoorden over de organisatorische inbedding van deze snel in populariteit toenemende functie en wat de verhouding is van de contractmanager tot de inkoper.

Terug naar pagina Inkoopstrategie.