Inkooptrainingen

Masterclass ‘Businessgedreven inkoop’

Deze 4-daagse masterclass geef ik zelf. Het doel van de inkooptraining is dat de deelnemers zodanig vertrouwd raken met het nieuwe concept van de businessgedreven inkoop, dat zij dit met succes in hun eigen organisatie kunnen invoeren. De opzet van het programma is dat we niet alleen de theorie behandelen en uitdiepen, maar ook dat we een vertaalslag maken naar de specifieke praktijk van de deelnemers. Aan het eind van de masterclass heeft iedere deelnemer een heldere aanzet tot een inkoopplan hoe hij/zij businessgedreven inkoop in de eigen organisatie het beste gestalte kan geven. 

Deze masterclass is vooral bedoeld voor inkoopdirecteuren en –managers en zij die binnen inkoop verantwoordelijk zijn voor professionalisering. In Nederland wordt de masterclass georganiseerd door NEVIIn België verzorgt het Institute for Business Development een tweedaagse variant van deze masterclass.

Masterclass ‘Inkopen in de zorg’

De veranderingen in de zorg gaan razendsnel – en daarmee verandert ook de positie van inkoop binnen de zorgsector in rap tempo. Tijdens deze 4-daagse masterclass leert u van praktijkexperts hoe u de veranderingen binnen de zorg naar uw hand kunt zetten en een passende nieuwe inkoopmissie en -strategie kunt opstellen. Dit komt tijdens de training aan bod:

  • Dag 1: Ingrijpende veranderingen in de zorg en de consequenties voor inkoop
  • Dag 2: Strategische uitlijning vanuit een ketenperspectief
  • Dag 3: Inkoopsamenwerking en ‘businessdoel-door-inkoopdoen’
  • Dag 4: De case en vaardigheden voor een doorbraak

Vijf uiterst ervaren zorg- en inkoopspecialisten praten u tijdens deze unieke masterclass bij, zodat uw kennis over de strategische inkooprol binnen de zorg weer geheel up-to-date is. Ook delen zij hun praktijkervaringen en zorgen ze ervoor dat u op beeldende wijze tot nieuwe inzichten komt. Uw trainers zijn:

  • Gerco Rietveld, strategist en auteur van ‘Inkoop, een nieuw paradigma’.
  • Erik van Raaij, professor Purchasing & Supply Management in Healthcare aan de Rotterdam School of Management.
  • Eric Kroon, lid Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis.
  • Fredo Schotanus, assistant professor purchasing management & management science, Universiteit van Twente, en senior consultant bij Significant.
  • Erik de Bruine, algemeen directeur van NEVI.

Deze masterclass – die keer op keer een hoge waardering krijgt – is vooral bedoeld voor het senior inkoopmanagent en high potentials in inkoop binnen zorginstellingen. De organisatie is in handen van NEVI. U vindt hier meer informatie. 

Workshop ‘Business Alignment’

Allerlei onderzoeken laten zien dat business alignment op dit moment hét topic is binnen inkoop. Hoe maken we van inkoop een volwaardige businessfunctie? Hoe helpt inkoop de businessdoelstellingen realiseren? NEVI organiseert een 2,5-daagse workshop om deze vragen te beantwoorden. En meer dan dat: aan het eind van deze workshop heeft u een concreet plan om in uw eigen organisatie de brug te bouwen tussen inkoop en de business. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de zogenaamde OGSM-methodiek, die in de praktijk buitengewoon geschikt is gebleken om business alignment te realiseren. De ervaringen laten zien dat niet alleen de inkoopmanagers daar enthousiast over zijn, maar – minstens zo belangrijk – ook het business management. Nadere informatie vindt u bij NEVI.