Inkoop

Businessgedreven inkoop

Met mijn boek ‘INKOOP een nieuw paradigma’ introduceer ik de businessgedreven inkoopstrategie, als opvolger van de bestaande inkooppraktijk die uitgewerkt raakt. De nieuwe inkoopuitdaging is het toewerken naar de ultieme inkooprol: het versterken van het businessmodel door leveranciers te selecteren die voorzien in de ontbrekende competenties van uw organisatie. Heeft u het boek nog niet gelezen, dan vindt u een compacte opsomming van de belangrijkste vernieuwingen in ‘De notendop’.

Frank Rozemeijer, hoogleraar inkoopmanagement aan de Universiteit Maastricht, spreekt in dit verband van ´een nieuwe lente´ voor het inkoopvak. Wilt u meebouwen aan die nieuwe lente? Wilt u aan de slag met een businessgedreven inkoopstrategie? Ik begeleid u daar graag bij.

Veel organisaties maken al gebruik van mijn ondersteuning, in verschillende vormen:

  1. Trainingsprogramma’s
  2. Individuele coaching van de inkoopdirecteur/manager
  3. Boekpresentaties, inspiratiesessies of workshops voor uw inkoopteam over het thema businessgedreven inkoop
  4. Het begeleiden van de heidagen van uw inkoopteam
  5. Begeleiding bij het opstellen van een inkoopplan (inkoopstrategie) waarmee u doorbraken kunt bereiken
  6. Als sparringpartner bij het oplossen van complexe vraagstukken, bijvoorbeeld over knelpunten in de samenwerking met de organisatie.

Het inkoopvak is hoe dan ook op een kruispunt beland. Als u niet besluit af te slaan richting een nieuw paradigma, blijft u ‘hangen’ in de klassieke inkoop. Kiest u wel voor ‘een nieuwe lente’ dan wil ik u in ieder geval een welgemeend advies meegeven. U begint aan een grote uitdaging, terwijl de dagelijkse werkdruk al uw aandacht opeist. Breng de discipline op om u minstens een dagdeel per maand terug te trekken om te reflecteren en vooruit te denken, al dan niet met een sparring partner. Die ruimte voor bezinning is echt broodnodig!

Verder reik ik u met plezier een aantal praktische tips aan voor uw inkoopstrategie.