Opmerkwaardig

De directeur van het Amsterdamse GVB mag en wil geen grote investeringen meer goedkeuren zonder dat zijn hoofd inkoop hiermee instemt (Telegraaf, 7.7.2012).

Lees verder ...

Inkoopsamenwerking in de zorg

KPMG Plexus bracht recent het rapport uit ‘Wie doet het met wie in de zorg?’. Ziekenhuizen kunnen uiteraard op talrijke terreinen samenwerken, dus ook op inkoopgebied. 22% van de ziekenhuizen is, zo blijkt uit dit onderzoek, lid van een inkoopcombinatie. Een schamele 2% van de bestuurders noemt dat versterking van de onderhandelingspositie ten opzichte van de leveranciers daarbij een belangrijk doel is. Op de vraag in welke mate de doelstellingen van de inkoopsamenwerking worden behaald geeft geen enkele van de 41 geïnterviewde bestuurders een antwoord…. Dat zet je toch weer aan het denken. Bestuur en inkoop gaan nog niet lekker …

Lees verder ...

Interessante term: kansrijke belemmeringen

Lees verder ...

Wachten op betere tijden?

Een fraai voorbeeld van een verkeerde reactie op deze crisistijd. ‘… de werkgevers (in de kinderopvang, red.) wachten nog af. Op een gegeven moment moet de economische crisis toch ophouden?’ (DFT, 28.1.2012). Op dezelfde pagina meldt Jaap van Duijn in zijn column dat ‘het middelste gezin (evenveel gezinnen zijn rijker als er armer zijn) had op 1 januari 2011 een vermogen van € 29.000…. Begin 2008, voor de kredietcrisis uitbrak, was het nog € 47.000…. Zeker is dat het vermogen van het gemiddelde gezin op 1 januari 2012 weer lager was dan een jaar geleden’. Uit een onderzoek van ING …

Lees verder ...

Wie houdt wie voor de gek?

In juli van dit jaar las ik een artikel waar ik stil van werd. ‘Relations between purchasing departments and the majority of their stakeholders are in good health…‘. Wow, dat is echt indrukwekkend. Ik leefde in de heilige veronderstelling dat er op dit gebied nog een wereld te winnen was. Gelukkig was ik slechts even van mijn stuk, want de conclusie vervolgde: ‘… according to 96 per cent of buyers‘ (bron: Adam Leach, Supply Management, 4-7-2011). Inkoop is weer erg tevreden met zichzelf. Maar niet voor lang. Hetzelfde Supply Management, sterker nog dezelfde auteur, publiceerde op 17-11-2011: ‘Procurement could use …

Lees verder ...

Henk, Ingrid en de schuldencrisis

Willem Vermeend, ondernemer, hoogleraar en oud-politicus. Van zo iemand verwacht je toch wel zinnige boodschappen. Vermeend legt uit waarom Griekenland gered moet worden (Stentor, 16 juli 2011). “Als Europa een euroland laat vallen is dat een signaal naar de internationale financiële markten dat Europa niet betrouwbaar is. Als je Griekenland laat vallen is Europa los zand.” En hij voegt daar aan toe dat er in dat geval in Nederland ontslagen gaan vallen, de belastingen omhoog en de uitkeringen omlaag gaan, er gekort zal worden op de zorg en dat Henk en Ingrid de strandvakantie dan wel op hun buik kunnen …

Lees verder ...

Kabinet voert geen regie over inkoop. Gelukkig maar!

“Het kabinet loopt miljardenbesparing mis omdat er geen regie is op aanbesteden.” Dat meent het Academisch Genootschap Aanbesteden (FD 7 juli 2011). In plaats van dat elke publieke organisatie (ministerie, gemeente, ziekenhuis, school, et cetera) zelf inkoopt kan dit veel beter gecentraliseerd worden bij tien inkoopbureaus. En dan maken we één minister verantwoordelijk voor de gehele publieke inkoop. Dat is de oplossingsrichting die dit Genootschap zo ongeveer voor ogen staat. Als we vanuit inkoop naar inkoop kijken, dan is dit een logisch ogend advies. Maar dat perspectief deugt niet: Hebben we op tal van terreinen in het verleden al niet …

Lees verder ...

Invloed krijgen

Samen met Purspective geef ik vanaf juni met zekere regelmaat de 2-daagse training INVLOED KRIJGEN. In essentie gaat deze training over hoe een inkoopdirecteur of -manager meer invloed kan krijgen van de bestuurders en businessdirecteuren in zijn organisatie. Daar is nog een wereld te winnen. We kunnen immers nooit teveel invloed hebben en hoe meer we dat hebben, hoe meer we kunnen bereiken binnen de eigen organisatie. Over dit onderwerp is een achtergrondartikel verschenen. De eerstvolgende training is op 9 en 28 juni. Inschrijven kan hier.

Lees verder ...

Uitbesteed staat netjes

De Stentor van 7 mei kopt: “Verkeers Informatie Dienst meldt file Randstad wel, maar Zwolle niet.” Het artikel verduidelijkt dat lange files op de A28 bij Zwolle niet gemeld worden via de verkeersinformatie op de radio. De krant heeft Rijkswaterstaat om opheldering gevraagd: “De reden is dat de verkeersinformatie is uitbesteed. Dat was zes jaar geleden een bewuste keuze, omdat het zelf informeren van de media een steeds zwaardere rol van het personeel ging vragen. Dat de Verkeers Informatie Dienst veel inzoomt op de Randstad, is uiteraard hun eigen keuze en vrijheid. En omdat Rijkswaterstaat een uitvoerende dienst is, past …

Lees verder ...

Doordenkertje

Hoe meer voortgang we boeken, hoe verder de horizon.

Lees verder ...

Random Quote

“Superboek! Ik heb met veel genoegen en soms ook buikpijn het nieuwe boek van Gerco Rietveld gelezen.”
Lisette Loos
8 July, 2012 | Opmerkwaardig
De directeur van het Amsterdamse GVB mag en wil geen grote investeringen meer goedkeuren zonder dat zijn hoofd inkoop hiermee instemt (Telegraaf, 7.7.2012). » Lees meer »
13 April, 2012 | Inkoopsamenwerking in de zorg
KPMG Plexus bracht recent het rapport uit ‘Wie doet het met wie in de zorg?’. Ziekenhuizen kunnen uiteraard op talrijke terreinen samenwerken, dus ook op inkoopgebied. 22% van » Lees meer »