Business

Inkoop als volwaardige businessfunctie

Veel inkoopafdelingen willen maar al te graag doorgroeien naar een volwaardige businessfunctie. Omdat we meer willen en kunnen dan alleen kosten besparen.

Maar hoe dan? Dat is precies de juiste vraag. De sleutel tot de doorbraak van inkoop bestaat uit de juiste set strategieën om dat doel te bereiken. Die strategieën vormen het hart van uw inkoop businessplan:

  • dat inkoop op robuuste wijze aansluit op de business;
  • op 1 A4
  • in slechts een paar dagen tijd

Wie wil dat niet?

De methodiek die ik hiervoor gebruik heet OGSM, wat staat voor Objective, Goals, Strategies & Measures. Deze methodiek – die beschreven is in het boekje ‘Businessplan op 1 A4’ – heeft zich bewezen als zeer geschikt om de brug te slaan tussen inkoop en de strategische doelen van de organisatie. De praktijk laat zien dat deze aanpak dan ook (bijna) altijd leidt tot enthousiasme bij de stakeholders van inkoop.

Nieuwsgierig? Neem dan even contact met mij op (06-51348208 of gerco@gercorietveld.nl) en we maken een vrijblijvende afspraak om deze aanpak voor uw organisatie nader te verkennen.

Random Quote

“Rietveld gooit het inkoopvak op zijn kop – en dat leidt vreemd genoeg tot veelal razend enthousiaste reacties.”
Dennis Mensink
8 July, 2012 | Opmerkwaardig
De directeur van het Amsterdamse GVB mag en wil geen grote investeringen meer goedkeuren zonder dat zijn hoofd inkoop hiermee instemt (Telegraaf, 7.7.2012). » Lees meer »
13 April, 2012 | Inkoopsamenwerking in de zorg
KPMG Plexus bracht recent het rapport uit ‘Wie doet het met wie in de zorg?’. Ziekenhuizen kunnen uiteraard op talrijke terreinen samenwerken, dus ook op inkoopgebied. 22% van » Lees meer »